Het Centraal Sint Nicolaas Comité Tilburg is opgericht in 1901 (dus al 117 jaar geleden!) en is hiermee de oudste organisatie in Nederland die zich richt op het organiseren van allerlei openbare activiteiten, zoals onder andere de intocht van de Sint op 19 november 2017, passend bij het traditionele Sint Nicolaas feest in Tilburg.  
 

DOELSTELLING

Daarnaast wil het Comité met haar doelstelling: “ Anoniem geven zonder er iets voor terug te willen hebben” het algemeen belang dienen met de speciale aandacht voor kwetsbare groepen in de Tilburgse samenleving waar de Sint soms “het huisje voorbij gaat”. Het betreft dan met name  kinderen uit gezinnen die door bijzondere omstandigheden niet in staat zijn zelf een Sinterklaasfeest met kadootjes te vieren, maar ook de ouderen onder ons die door verminderde mobiliteit of door het wegvallen van familieleden en vrienden steeds meer in een isolement komen.

GEEN WINSTOOGMERK

Het Centraal Sint Nicolaas Comité Tilburg heeft uitdrukkelijk geen winstoogmerk. Alle met de activiteiten behaalde opbrengsten komen ten goede aan de hierboven genoemde doelstelling.

 
 

150 VRIJWILLIGERS 

Het Comité heeft uit ongeveer 150 vrijwilligers die volledig belangeloos hun medewerking verlenen aan de activiteiten van het Comité. 

ONZE ACTIVITEITEN

Op deze website geven wij u een  gedetailleerd overzicht van de activiteiten van het Sint Nicolaas Comite en bieden wij u de verschillende mogelijkheden aan om middels uw bijdrage de uitvoering onze doelstellingen mogelijk te maken.

 
   

 

  

 

steun ons